הניצול

יש הטוענים שנסיון לשנות גישות או התנהגות של אדם אחר זה לא אתי או לפחות מפוקפק. אחרים רואים בשכנוע כדבר בסיסי טוב. וחלקם כחלק לביסוס מנהיגות אתית בעוד אחרים רואים שכנוע כהכרחי לדמוקרטיה משתתפת.

האם שכנוע הוא אתי… זה תלוי באיך משמשים בו. ששה נושאים שקשורים לאתיקה בשכנוע:

  1. להיות בתהליך מוכתב מראש עלול לגרום לאנשים להיות יותר פגיעים, כאשר משתמשים בהיסח דעת באמצעות דברים חדשים או מורכבים.
  2. מוניטין מעודד צמצום האדם מול האדם בעל המוניטין שנחשב כהוגן ואינטגנטי.
  3. עקביות
  4. אטימות לאפשרויות אחרות
  5. לזהות רגש ולהתאים אסטרטגיה.  לא להפעיל רגש אישי.
  6. לא לקחת אחריות אלה להאציל אחריות על האחר.

ניתוח לפי שלושה תחומים:

  1. כוונות
  2. שיטות שכנוע
  3. רווחים והפסדים

שתי שיטות שאינן אתיות הן הונאה וכפייה.

הסתרת מידע רלוונטי הינה חלק בלתי נפרד מהונאה

טכניקה של חיזוקים ועונשים הינה לא אתית כאשר התהליך אינו ידוע לכל או כאשר התוצאה מזיקה לאדם.

מעקב אינו אתי כאשר השימוש בו נעשה מעבר למטרתו או לתחום אחריותו של העוקב. 

אם הרווחים המכוונים נעשים תוך היבטים שלילים שמשפיעים על החברה,  האינדבדואל או הסביבה…

זה לא אתי והאחראים הם,  היוצר, המוכר והמשתמש.

אם התוצרים שאינן מכוונים והם תופעות לוואי יש לקחת אחריות ולשנות את המוצר או התהליך על מנת להתמודד אחרת זה לא אתי.

ניתוח:

מי הם בעלי הענין?  מי מרוויח מה ומי מפסיד מה? מי המרוויח העיקרי?  מי המפסיד העיקרי? מהי ההשואה בין בעלי העניין? מהם הערכים וההנחות לניתוח?

השכלה היא המפתח.

המידע בעמוד זה מבוסס מהספר ״persuasive technology using computers to change what we think and do״ פרק 9