מאפיינים לפי אנרוט

מנהיגות סמכותית

תרבות דומיננטית להשמדת מסגרות ייחוס מתחרות

למנהיג ולקבוצה בלעדיות לאמת.  גורם להרגשת עליונות, מיוחדות. 

מניפולציות אישיות.  שימוש בחוקים בתחום הרוחני ובחיי היום יום

דגש על חוויות,  התנסויות, רגשות ותחושות.  להשתיק תהליך רציונאלי והמעטה בערכי הידע וההשכלה.

רדיפה תפישתית, יוצר בידוד חברתי.

סנקציות תוך דרישה לקונפורמיות אחרת נענשים.

הסתרה וסודיות.  הקבוצה מקבלת את אי ההתאמה בין מה שמוצג כלפי חוץ למה שקורה באמת בקבוצה.

אנטי קדוש. נוטים להיות ארגון היררכי רוחני או עם כותרות לתפקידים.  המנהיג בעל למידה עצמית והגדרה עצמית שמתרגלים סמכותיות אבסולוטית בלי לתת דין וחשבון.