מאפיינים של ג’נג’ה לליך ומיכאל לנגון

מחויבות בלתי מעורערת למנהיג ולמה שהוא מאמין.  אידיאולוגיה ופרקטיקות הם כמו חוק. (D1)

דיכוי וענישה לשאלות ולספק, זה מוצג כמרד במנהיג.

פרקטיקות לשינוי תודעה כגון מדיטציה (D1)

תכתיבים כיצד צריך לחשוב,  להרגיש ולפעול (D1)

הקבוצה היא עליונה או בעלת משימת על

מנטליות של אנחנו מול אחרים.  דיכוטומיה.

המנהיג אינו כפוף לסמכות או שלטונות החוק. (D2)

הצדקה למעשים שנראה שצריך לעשות עקב חתירה להתרוממות. כגון לשקר ולאסוף צדקה.

המנהיג מטמיע רגשות בושה ואשמה במטרה לשלוט וזה נעשה בלחץ ובצורות שונות של שכנוע.

 כפיפות למנהיג דורש ניתוק קשרים ושינוי קיצוני למטרות והפעילויות האישיות שהיו לפני ההצטרפות.  (D1) 

עיסוק בצירוף חברים חדשים

עיסוק בגיוס כספים

השקעה מסורה ומרובה לקבוצה ולפעילותה.

מעודדים או מחויבים לחיות ביחד

המאמינים האמיתיים מרגישים שאין חיים מחוץ לקונספט של הקבוצה.  אין דרך אחרת. גורם לפחד לעזוב ולהתרחק מהאמת.