הגנה

השכלה בנושא, הבנת המנגנונים, ולמידת המאפיינים הם המפתח לחיסון.

ניתן לזהות מאפיינים רבים של כת מהרשימה ולהתרחק ממנה.

לעודד שיח ולא הסתרה והשתקה. לשאול שאלות באופן כללי ולהבנת רוח הקבוצה ספציפית:

 • האם מותר לי להטיל ספק,  לתת משוב או לשאול?
 • האם הזכות לקיום שלי מוטלת בספק? מי מגדיר את הזהות שלי? 
 • האם מה שנדרש ממני אינו נדרש מהאחר? האם יש סטנדרטים שונים עבורי ועבור המנהיגים?
 • האם אני או אחרים מחוץ לקבוצה מוצגים כ-לא מספיק טובים?
 • מי שולט בתהליך האיטי שנראה לי ספונטני? 
 • מי המרוויח העיקרי ומי הנדיב העיקרי?

מסר עיקרי ממני

 • המוח פועל מתוך אוטומטים ותבניות על מנת לייעל תהליכים מודעים
 • בנוסף המוח של כולנו גמיש ומשתנה (פנטום איבר, אשליה אופטית, התניה קוגניטיבית עם שפריץ מים)
 • באמצעות הנדסת טכניקות פסיכולוגיות ניתן להשפיע על האחר גם בלי שידע ובלי שיבחר (בחירה ספונטנית מהונדסת, ניסוי חברתי של קרלסברג)
 • ניתן לנהל ולשנות כל רכיב באישיות ובזהות
 • כל אחד יכול להיות אסיר במצב שנקרא שבי מחשבתי
  • שבי מחשבתי קיים ולא הכל זה שבי מחשבתי
  • לא רק חלשים, תלותיים או אלה שבלי השכלה נשבים
 • ישנם אנשים כריזמטיים, מניפולטיביים, נרקיסיסטים שחושבים שמגיע להם הכל.
  • אין להם חרטה, בושה, מצפון או קוד אתי.
 • תודעת האדם נשלטת ומופעלת ע”י מנהיג או מי שהוסמך מטעמו. 
 • המנהיג או מי מטעמו משעבד ומנצל את החברים להשגת אינטרסים של המנהיג
  • החברים נפגעים וניזוקים
   • בעוד הם מאמינים ומעריכים בהוקרת תודה על כך שהם מקבלים בחינם שיעור בנתינה ללא תנאי
 • השכלה או ידע הם המפתח לזהות ולהתמודד כגון להתרחק.
  • ניתוח בעלי עניין, מי הם המרוויחים ומי המפסידים
  • למידת מאפיינים כיתתיים.
   • סטנדרטים כפולים
   • שאלות מתפרשות כמרד במנהיג
   • להרחבה ראה מאפייני כת באתר ותוכל ללמוד גם ממקורות אחרים